Elmerülések, gyakorlások

A Szakrális Tér Közösség vezetett gyakorlási tematikája és menete

Elmerülés a Mezőben, hologram-átírás

Az első elmerülés alkalmával bevezetésképen röviden elmagyarázzuk a közösség tagjainak, mi az értelme, menete az elmerüléseinknek, a közös gyakorlásoknak. 

MI A HOLOGRAM?

Minden gondolatunkkal a körülöttünk lévő információs térben (továbbiakban “Mező”), hologramokat hozunk létre. Minden rezgés fény-természetű. A fény különböző amplitúdójú rezgéseinek összképi hatása a hologram, mely egy információs tartomány. Az emberi tudat és az elme számára gondolati képekben nyilvánul meg. A holográfia a fény hullámtermészetén alapuló olyan képrögzítő eljárás, amellyel a tárgy struktúrájáról tökéletes térhatású, vagyis háromdimenziós kép hozható létre.

A holográfiát egy brit állampolgárságú magyar, Gábor Dénes találta fel 1947-ben. Ezzel a képek rögzítésének egy olyan módját fedezte fel, ami több információ visszaadását tette lehetővé, mint bármelyik addig ismert eljárás. Mivel ennek révén – látszólag – minden információt tárolni lehet, Gábor Dénes ezt az eljárást holográfiának nevezte el, két görög szóval, amelyek annyit jelentenek, hogy “egész”, “teljes” és “írás”, “irat”. Vagy tizenhat esztendeig lapult ez a módszer – és elnevezése – a szakmai folyóiratokban. Gábor Dénes a holográfia kidolgozásáért 1971-ben fizikai Nobel-díjat kapott.

Az emberi tudat és ez által az elme hasonlóképen hozza létre a hologramokat….

Hétköznapjainkban a hologramok legelterjedtebb alkalmazási formájával, a biztonsági azonosító jelekkel mindenki találkozhat a kazettákon és CD-ken vagy az új papírpénzeken, bankkártyákon. Ezek az apró kis hologramok (szinte) hamisíthatatlanok, mert róluk tökéletes másolatot csak az eredeti hologram segítségével lehet készíteni. Az ilyen hologram megnézéséhez nem szükséges speciális megvilágítás (pl. lézer), szabad szemmel látható a 3-D hatású kép. Az ilyen hologramot szivárvány-hologramnak nevezik. Hasonlóan kell elképzelni a gondolatainkban is. Fényrezgések összessége a hologram egy információs tartomány, egy felsűrűsödött információs hullámrezgés-csoport, mely gondolataink által vizuális képet alkot elménkben és mentális szinten pedig érzések kötődnek hozzá. Minden gondolat, minden hologram kivált belőlünk egy érzést.

Mindezekre alapozzuk elmerüléseinket.

Minden alkalommal előre néhány percben mindenkinek lehetőséget adunk, hogy az adott napon megkeresse azt a személyes fókuszt, amit az elmerülésben szeretne átalakítani.

A “PARADIGMA” SZÓ ÉRTELMEZÉSE

Összefoglalva: hitrendszer

Egy elmélet valamely általánosan elfogadott, zárt nézetrendszere egy adott korszakban, időpontban. Általánosabban: “A paradigma (vagy korszellem) a gondolkodásoknak, vélekedéseknek, értékeknek és módszereknek egy adott társadalom vagy szűkebben egy közösség minden tagja által elfogadott összességét jelenti.

A paradigma jelentősége abban áll, hogy az ember néha krízisbe, konfliktusba kerül meglévő véleménye, beállítottsága, hiedelmei, gondolatai, ismeretei stb. ellentmondásossága miatt, amelyet sokszor ezek átfogó (paradigmaméretű) megváltoztatásával tud csak feloldani (paradigmaváltás). A társadalmi méretű paradigmaváltásra ezzel szemben akkor szokott sor kerülni, ha a lakosság nagy részében áll fenn hasonló konfliktus, és csupán a hozzáállás megváltoztatásával – amely viszonylag kevés pszichikai energia ráfordítását igényli – jelentős alkotó energiákat lehet az elérendő az egyéni és közösségi célokra felszabadítani. A szó maga naturális, tényt közlő, állapotot leíró. Nem negatív. Nem pozitív. Az elméletek fejlődése szükségszerűen paradigmaváltásokkal jár, míg egy adott időpontban egymást nem kizáró, több paradigma is lehet érvényben ugyanazon a területen. Mindig függ a szemlélő aspektusától, szocializációjától, körülményeitől. Minden megváltoztatható egy paradigmaváltással. Egész életünket, létünket egyéni és globális lét-történetünk, paradigmáink, azaz létrehozott hologramjaink határozzák meg, írják meg pillanatról pillanatra.

Elmerülés-lecsendesedés

Körben helyezkedünk el, úgy, hogy legalább fél karnyi távolság legyen közöttünk.

Az elmerülés vezetése a koordinátor tevékenysége. Mindig lassú, halk, nyugodt hangon vezeti a folyamatot, hogy a gyakorlók “megérkezhessenek” a belső terükbe.

Többféle módon történhet, a lényeg a figyelemfókusz megtartása. Ehhez szükséges ami megfigyelendő…

Folytatás a táborban! Ha sikerült felkeltenünk az érdeklődésed, lapozz tovább!

Tarts velünk az akadémiára és a táborokba, hogy megismerd technikáinkat! Szeretettel várunk! 

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt