Vásárlási feltételek New 2024

Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató Adatai

(1) Szakrális Tér Közösség Kft., mint Adatkezelő az általa üzemeltetett www.szakralis-ter-kozosseg.hu weboldal (a továbbiakban: “weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen ADATVÉDELMI POLITIKA, ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ alapján jár el.
A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen
Adatkezelő és Adatfeldogozó a Jelen Szabályzat tekintetében
a) Név: Szakrális Tér Közösség Kft. 
b) Székhelye: 9485 Nagycenk Akácos út 1. szám
(Magyarországon nyilvántartásba vett korlátolt felelősségű társaság)
c) Postacíme: 9485 Nagycenk Akácos út 1. szám
d) Elektronikus (e-mail) cím: info.szakralisterkozosseg@gmail.com
e) Adószám: 12678213-2-08
f) Cégjegyzékszám: 08 09 009691

(2) Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

(3) Adatkezelő az (2) bekezdésben megfogalmazott cél érdekében a felhasználó személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

A szolgáltatás igénybevétele

1. A megrendelések leadása a weboldalon elektronikus úton lehetséges a www.szakralis-ter-kozosseg.hu aloldalain.

2. Szolgáltató a rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat, a rendelések visszaigazolását elektronikus úton (email) küldi el a Vevők részére.

Termékeink ismeretterjesztő anyagok, például hangfelvételek vagy videó felvételek. Ezek a termékeink vásárolhatóak meg a weboldalon keresztül. A honlapon található termékek bármilyen nemű másolása, átvétele, engedély nélküli megjelenítése az oldal üzemeltetőjének(Szakrális Tér Közösség Kft.) írásos hozzájárulása nélkül szigorúan tilos! Áraink a megrendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a termékek megrendelésekor az űrlap tetején láthat. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban ezek az árak a szállítási költséget nem tartalmazzák, amennyiben szállítandó termékről lenne szó. A szállítási költséget külön tételként jelenítjük meg. Az Online anyagok esetén, vagy Szakrális Tér Közösségi tagság vásárlásakor nincs szállítási díj.

A vásárlási feltételek alapján a megrendelő megrendeli a szolgáltatótól (vállalkozótól) a szolgáltatás keretében online előadások,, személyiségfejlesztési anyagok elkészítését és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátását. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (hanganyagok, videóanyagok, egyéb online segédanyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített, és minden hónap első napján közzétett anyagok. A szolgáltatás kizárólagos kiadója, nyújtója a Szakrális Tér Közösség Kft. , aki a megrendelést kifejezetten elfogadja. A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos egyéb szolgáltatások (konzultáció lehetőségek, személyes képzések) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a “Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre a Weboldalon található leírások és adatok szerinti tartalommal és áron. A Tag havi vagy évi egyenlő összegben fizeti ki a szolgáltatások ellenértékét.

A megrendelés módja

A rendelés menete és elküldése

Ha megfelelőnek tartja a kijelölt termék/termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött ,,hogy egyetért a megrendelés tartalmával, valamint meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a “Megrendelem” gombra. A Megrendelem gombra kattintva a Vevő ajánlatot tesz, mellyel fizetési kötelezettsége keletkezik. A Weboldalunkon csak regisztrációval (a kötelező adatok megadásával) van lehetőség vásárlásra, ezért egy lehetőség közül választhat, amely az adott megrendelő űrlap kitöltése a kért adatokkal.

Ezt követően az egyedüli fizetési módot kell választania. Weboldalunkon 1 lehetőség közül lehet választani az elsődleges kártyás fizetés mellett.

  • Bankkártyás fizetés  (Biztonságos online fizetés az OTP SimplePay szolgáltató segítségével)

Ezt követően az OTP Simple rendszerén keresztül van lehetőség bankkártyával kiegyenlíteni a szükséges összeget. Ehhez átirányításra kerül a biztonságos oldalra, amelyet az OTP Mobil Kft. üzemeltet.

Vásárlás esetén a vásárló tudomásul veszi, hogy a Szakrális Tér Közösség Kft. vagy Márkus Barbara egyéni vállalkozó (9485, Nagycenk Akácos út 1.) adatkezelő által a www.szakralis-ter-kozosseg.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadására kerülnek az OTP Mobil Kft. (1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em, adószám:24386106-2-44), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: IP cím, felhasználó neve, telefonszám, email cím, irányítószám, bankszámlaszám, vásárlási összeg.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

A Szolgáltató visszaigazolást küld a megadott email címre 24 órán belül. A visszaigazolás tartalmazza a rendelés során a vevő által megadott adatokat és a megrendelt terméket vagy termékeket, valamint azok vételárát és a szállítási díjat. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, úgy a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A Weboldalon feltüntetett árak forintban értendők, az áfát tartalmazzák.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető.

Online termék esetén a vásárlási visszaigazolástól számított 1 órán belül megküldjük a terméket a vásárló e-mail címére. Amennyiben fizikai terméket vásárol a Szolgáltató Weboldalán, abban az esetben a Szolgáltató házhozszállítást kizárólag Magyarország területére vállal 5 munkanapon belül. Külföldre (Magyarország határain kívülre) történő szállítás igénye egyedi igénynek minősül, melyet az elérhetőségünkön (szarkalisterkozosseg@gmail.com vagy a megadott telefonszámon +36303228642) jelezheti a Vevő, és egyedi elbírálás után kap választ a Szolgáltatótól.

A Weboldalon megjelenített adatok, információk, képek

a) A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy a Weboldalon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek.

b) A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit.

c) Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére A  fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. ,rendeletben (Továbbiakban 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet) és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

Elállás, felmondás, szavatosság

1.Elállási jog:

a) A45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletértelmében a Vevő indoklás nélkül elállhat az adásvételre irányuló szerződéstől a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül, valamint a szolgáltatás nyújtására kötött szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül.

Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogát szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás, maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a  teljesítés a fogyasztó kifejezett  előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést; A Vevő az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján a Weboldal Kapcsolat oldalán megtalálható telefonszámon vagy email címen, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a Szolgáltató részére.

b) A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

c) A termék átvételének (kézhezvételnek) időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ez a futártól kapott nyugtával bizonyítható.

d) Elállás esetén a terméket a Vevőnek saját költségén kell visszaküldenie a Szolgáltató székhelyére (9485 Nagycenk, Akácos úr 1.)haladéktalanul, de  legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket az árut a határidő lejárta előtt elküldi. A Szolgáltató ebben az esetben legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát.,

e) Szállítási díjat a Szolgáltató a vásárlástól való elállás esetén nem térít vissza.

f) Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.

g) A termék(ek) vételárát (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) Szolgáltatónak csak akkor áll módjában visszatéríteni, amennyiben a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: Szolgáltató a kettő közül a korábbi időpontot veszi figyelembe.

h) A visszatérítés során a Szolgáltató átutalás fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

i) Utánvéttel visszaküldött csomagok átvétele a Szolgáltatónak nem áll módjában.

j) A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, például olyan, nem előre gyártott termék esetében, amelyet a vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék/szolgáltatás esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak.

k) Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk, továbbá az áruban bekövetkezett értékcsökkenés megtérítését, ha az az áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

l) Ha a Vevő Weboldal szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, ha a  45/2014. Korm. rendelet 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát az alábbi esetekben:

  1. Szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki (tanfolyamok, konzultációk, tréningek, személyes képzések, stb.);
  2. Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (képzés, konzultáció) esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül kezdte meg, és fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően elállási jogát elveszíti;
  3. Olyan szolgáltatói szerződés esetében, amelynél Szolgáltató fogyasztó kifejezett kérésére végez szolgáltatást fogyasztó számára sürgős ügyben, konzultáció keretében;
  4. Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően Fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  5. A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően az elállási jogát elveszíti, továbbá a Szolgáltató tartós adathordozón visszaigazolást küldött a Fogyasztó részére.

2.Felmondási jog:

Vevő felmondási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén

Fogyasztó felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozat vagy a hivatkozott Kormány rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával, kizárólag e-mailben (szakralisterkozosseg@gmail.com) vagy postai úton (cím: 9485 Nagycenk, Akácos út 1.) gyakorolhatja. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát. A tagságról érvényesen lemondani, illetve előfizetést felmondani kizárólag a Tér Közösség tagság, illetve előfizetés belépéséhez a Megrendelő részéről használt e-mail címről a Szolgáltató szakralisterkozosseg@gmail.com e-mail címére küldött nyilatkozatban lehet. A lemondás, illetve felmondás a Tér Közösség előfizetést, illetőleg a tagságot a le-, felmondás időpontjával szünteti meg azzal, hogy a tárgyhó közben történő le-, felmondás esetén a Megrendelő nem jogosult az adott tárgyhóra már befizetett előfizetési, illetve tagsági díj visszatérítését igényelni. Tér Közösség előfizetés, tagság le-, felmondása esetén Megrendelőt a következő havi díj fizetési kötelezettség már nem terheli.

Jelen Általános Szerződési Feltétel dokumentum elfogadásával egyidejűleg Fogyasztó hozzájárul a teljesítés megkezdéséhez, továbbá elismeri és tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató általi teljesítés megkezdését követően elveszti elállási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében.

Fogyasztó a felmondási jogának gyakorlásával nem visszamenőlegesen, hanem a jövőre nézve szünteti meg a szerződést (pl. tagsági előfizetés).

Amennyiben pedig a fogyasztó kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén a fogyasztó/Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. 

A már teljesített szolgáltatás (pl konzultáció, tanácsadás, tréning, workshop, online tudástár hozzáférés stb) díja utólag vissza nem igényelhető. 

Amennyiben a fogyasztó eláll a szerződéstől vagy felmondja a szerződést, haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási/felmondási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Megrendelő által megfizetett valamennyi ellenszolgáltatást (díjat), amennyiben az nem már egy ismétlődő előfizetésre vonatkozik. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. 

Visszatérítési szabályzat. Önt a vásárlás napjától számított tizennégy (14) napos lemondási időszak (a továbbiakban „Visszalépési Időszak”) illeti meg; a lemondás egyaránt lehet megindokolt vagy indoklás nélküli. Ha a lemondás időpontjában a Szolgáltatás már részben teljesült, akkor Ön arányos visszatérítést kap. Ön tudomásul veszi, hogy a Visszalépési Időszak véget ér, amikor a Szolgáltatás teljesítése az Ön számára teljes mértékben megtörtént (pl. előfizetés esetén), és ezt követően az Ön vásárlása nem téríthető vissza. A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően az elállási jogát elveszíti, továbbá a Szolgáltató tartós adathordozón visszaigazolást küldött a Fogyasztó részére. Minden vásárlás végleges és vissza nem téríthető, kivéve, ha egy konkrét Szolgáltatási ajánlat vagy jogszabályok másként rendelkeznek.

Megrendelő a rendezvény, tanfolyam, kurzus, workshop lemondását kizárólag írásban a szakralisterkozosseg@gmail.com e-mailcímre jogosult érvényesen megtenni, legkésőbb a rendezvény, tanfolyam (a továbbiakban: esemény) előtt 5 (öt) munkanappal. Határidőn belüli lemondás esetén a már esetlegesen megfizetett részvételi díjat 100 %-ban visszatérítjük. 

2-5 munkanappal az esemény előtti lemondás esetén a már kifizetett részvételi díj 50%-a + ÁFA kerül visszatérítésre. 

1 (egy) munkanappal az esemény előtt, vagy az esemény napján Szolgáltató már nem fogad el lemondást, ilyen esetben nem téríti vissza a részvételi díjat sem részben, sem egészében.  

Amennyiben pedig a részvétel nem kerül írásban előzetesen lemondásra, a részvételi díj teljes összege kiszámlázásra kerül a Megrendelő részére. A már előzetesen kifizetett részvételi díj ilyen esetben nem visszaigényelhető.  

A rendezvényről, tanfolyamról történő távolmaradás nem mentesíti a Megrendelőt a 100%-os részvételi díj megfizetésének kötelezettsége alól.

Felhívjuk a Megrendelő figyelmét, hogy igényérvényesítéséhez szükséges a termék, szolgáltatás vonatkozásában kapott számla vagy nyugta megléte és Szolgáltatónak történő bemutatása az adásvétel megtörténtének beazonosításához és igazolásához.

A fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet jelenleg a következő címen érhető el:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve jelenleg a következő címen érhető el: http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0064:0088:HU:PDF

2. Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő a választása szerint – a 2. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

,,A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó / forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered, vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető. A gyártónak / forgalmazónak elegendő egy okot bizonyítania.

Jogi nyilatkozat

A Honlap tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A Honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. internetes tartalom, szöveg, kép, design, animált fénykép, illusztráció, program, hang, grafikai elemek, videó stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen, Ptk., Btk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak. A Honlap bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben történő – akár online, akár nyomtatott formában – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni; stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. Mindazonáltal a Szolgáltató minden jogát fenntartja a Honlap egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Honlap vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása, sajátjaként történő feltüntetése, termék viszonteladása vagy egyéb módon történő felhasználása. A Szolgáltató – az engedélyezett felhasználás feltételeit rögzítő – írásbeli hozzájárulása esetén a felhasználó köteles a közvetlen szerző, azaz Márkus Barbara nevét, valamint a Honlapot, mint forrást megjelölni.

A Szolgáltató továbbá minden jogát fenntartja a Honlapon található valamennyi termék megjelenítése, promótálása, terjesztése, illetve az esetlegesen kapcsolódó valamennyi szolgáltatás, valamint az általa jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domainek vonatkozásában. Tilos a Honlap használatával, a termékek és/vagy szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel Honlap vagy annak bármely része módosítható.

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket von maga után. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen. Az előzőeken túlmenően a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Honlap fentiekben történő jogsértő – Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő – használata, felhasználása esetén – közjegyzői tanúsítás útján igazolt – jogszerűtlenül felhasznált (pl.: másolt, többszörözött, nyilvánosságra hozott stb.) oldalak vonatkozásában 250.000 Ft + ÁFA / nap, azaz napi kettőszáz-ötvenezer forint, valamint az általános forgalmi adó összegű kötbért állapítson meg és követeljen a jogsértővel szemben. Jogsértő a jogsértő magatartás tanúsításával – azaz a Honlap egészének vagy egy részének jogszerűtlen felhasználásával – kifejezetten – magára nézve kötelezően alkalmazandó módon – elfogadja a jelen kötbér kikötési megállapodást. Jogsértő felhasználó a kötbéren túlmenően köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő egyéb kárait, költségeit megtéríteni.

Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató jogosult a felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult.

A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetőleg helytállóak.

A Vevő az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban ill. telefonon történhet, az info.szakralisterkozosseg@gmail.com vagy szakralisterkozosseg@gmail.com címen vagy a 06-30-322-8642-es telefonszámon. Amennyiben a felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket közvetlen tárgyalások útján nem tudják rendezni, úgy jogvitájuk eldöntésére az ügyértéktől függően alávetik magukat a Soproni Járásbíróság, illetve a Győri Törvényszék kizárólagos illetékességének. Az alkalmazandó jog a magyar jog.

Fogyasztók esetén a fogyasztó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság illetékes.

A Vevő a Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testületi eljárását kezdeményezhet. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Elnök: Dr. Bagoly Beáta

A békéltető testületekről és a lakcím szerint illetékes békéltető testületekről további információ az alábbi linken tekinthető meg:
 Békéltető testületek

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 29.§ (11) bekezdése alapján a Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, ennek keretében köteles a (8) bekezdésben rögzített tartalommal, az ott említett határidőn belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára. A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásának kivételével a vállalkozás a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani köteles. Amennyiben a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Ha a Vevő a vásárolt termékkel kapcsolatban panasszal kíván élni, akkor igénybe veheti az online vitarendezési platformot (ODR). A platformon regisztrációt követően küldhető be panasz.
Az online vitarendezési platform az alábbi linken található:
Online vitarendezés | Európai Bizottság (europa.eu)

Ezen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az 1. pontban megjelölt Szolgáltató által kötött minden adásvételi, vállalkozási szerződésnek.

A termék vagy szolgáltatás megrendelésével a Megrendelő ezen ÁSZF rendelkezéseit minden külön jognyilatkozat nélkül kötelezőnek ismeri el magára nézve.

A Megrendelő ÁSZF-je nem alkalmazható.

Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk.-nak a szerződésekre és a vállalkozási szerződésekre vonatkozó általános szabályai, valamint az adásvételre vonatkozó szabályai az irányadóak.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Nagycenk, 2023. Február hó 28 nap.

Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt